wwv_flow_file_mgr.get_file

07.12.2016 - Nyheter

Kurs om frekvensomformere på Sola 02.februar (kl.09-14.00)er fullt. Ekstrakurs vurderes…

Vi ønsker å tilby et kurs som er relevant for:

-driftspersonell på pumpestasjoner

-personell med vaktordning på pumpestasjoner

-andre som er interesserte i frekvensomformere

Kursholder er Svein Robert Haldar fra Danfoss. Det legges vekt på praktiske øvelser og maks 15 deltakere.  Vi har mulighet til å sette opp ekstrakurs. Pris kr. 500,- per pers, kurslokale er på Quality Airport Hotel Sola . Invitasjon/mer informasjon om kurs-innhold finner du her: Kurs om frekvensomformere 2017

Det legges ut fortløpende informasjon på denne hjemmesiden. Kurset som går 02/02-16 er fullt. Er du interessert i å delta på et evt. ekstrakurs, så ta kontakt!

Påmelding, samt info om matallergi o.l., eller andre spørsmål, sendes på mail til styret@rdf-var.no/ kontakt!

I forbindelse med påmelding trenger vi navn, fakturaadresse m/fakturareferanse. Påmeldingsfrist: 06. januar 2017. Bindende påmelding og «første mann til mølla»

Velkommen!

Påmeldte deltakere til kurs 2/2-16:

Morten Andreassen Bømlo Vatn og Avløp
Svein Arild Matsen Bømlo Vatn og Avløp
Ove Andre Vedøy Bømlo Vatn og Avløp
Oddvar Apeland Bjerkreim kommune
Øyvind Sunde Randaberg kommune
Sveinung Lein Randaberg kommune
Thomas Nesse Randaberg kommune
Mangor Bø Randaberg kommune
Steffen Serigstad Klepp kommune
Einar Helland Klepp kommune
Algott Skjæveland Sandnes kommune
Eivind Lerstør Sandes kommune
Pål Nilssen Sandnes kommune
Axel Feller Sola kommune
Egil Hagen Sola kommune