Lenker

Sjekk vannkvaliteten der du bor

Spildevandsteknisk Forening 

DIVHA

Eurofins Norge
NORSK VANN
Lovdata
Klima- og Forurensingsdirektoratet – KLIF
Mattilsynet
Folkehelseinstituttet
Norsk institutt for vannforskning. NIVA
Informasjonsside om mindre avløpsanlegg (<50pe)
Drikkevannsforskriften
Stikkord – Drikkevannforsyning
Forurensningsforskriften
Vann og avløp Vest-Agder- VAVA
IVAR – Interkommunalt Vann – Avløps og Renovasjonssamarbeid
Norsk Forening for Vedlikehold – NFV
Norsk Kommunalteknisk Forening – NKF.
Renovasjonen – interkommunalt renovasjonsselskap
Kurs og kompetansesenter innen vann og avløpssystemer – Norsk Rørsenter AS