17.03.2016 - Nyheter

Foredrag fra fagtreff 2016

Vi takker alle foredragsholdere, deltakere og utstillere som sammen bidro til at vi fikk et kjekt fagtreff i 2016!

Her er presentasjon fra noen av foredragene:

Klima i Norge: John Smiths fra Meteorologisk institutt

Hvem kan være elektriker?: Magne Lorentsen fra Krisiansand kommune

Nytt fra Norsk Vann: Trond Andersen fra Norsk Vann

Utfordringer i VA-sektoren: Trond Andersen fra Norsk Vann

Beredskap: Sissel Margrethe Berge i IVAR

Beredskapsøving i Bømlo kommune: Odd Petter Habbestad fra BVA

Hvordan redusere risikoen ved beredskapsarbeid: Jan Lien fra Arbeidstilsynet

Evaluering av fagtreffet: vi blir veldig glad for tilbakemelding på hva som var bra/ikke bra, evt. ideer til hva som kan bli bedre på neste fagtreff! Tilbakemelding kan sendes til: styret@rdf-var.no