wwv_flow_file_mgr.get_file

Bilder 2013

Bilder fra fagtur til Herning

På veg til Kristiandsand

På veg til Kristiandsand

Ankomst Holstebro Kloakkrenseanlegg

Ankomst Holstebro Kloakkrenseanlegg

Holstebro Kloakkrenseanlegg

Holstebro Kloakkrenseanlegg

Holstebro Kloakkrenseanlegg

Holstebro Kloakkrenseanlegg

fagtur_bilder_2013_6

Harald Fjære selger for Huber Norge

fagtur_bilder_2013_7

fagtur_bilder_2013_8

fagtur_bilder_2013_9

fagtur_bilder_2013_10

fagtur_bilder_2013_11

fagtur_bilder_2013_12

Holstebro Kloakkrenseanlegg

fagtur_bilder_2013_13

Her holder Huber sin presentasjon, og RDF sitt Årsmøte.

fagtur_bilder_2013_14

fagtur_bilder_2013_15

Besøk på Billund Vand.  På bildet en slammtørker.

fagtur_bilder_2013_16

fagtur_bilder_2013_17

Gammle og nye formenn.

fagtur_bilder_2013_18

fagtur_bilder_2013_19

fagtur_bilder_2013_20

Messeområdet til Dansk Spildevandforrening i Herning.

fagtur_bilder_2013_21

fagtur_bilder_2013_22

fagtur_bilder_2013_23

fagtur_bilder_2013_24

Heimturen Ove og Erling