Bilder 2013

Bilder fra fagtur til Herning

På veg til Kristiandsand

På veg til Kristiandsand

Ankomst Holstebro Kloakkrenseanlegg

Ankomst Holstebro Kloakkrenseanlegg

Holstebro Kloakkrenseanlegg

Holstebro Kloakkrenseanlegg

Holstebro Kloakkrenseanlegg

Holstebro Kloakkrenseanlegg

fagtur_bilder_2013_6

Harald Fjære selger for Huber Norge

fagtur_bilder_2013_7

fagtur_bilder_2013_8

fagtur_bilder_2013_9

fagtur_bilder_2013_10

fagtur_bilder_2013_11

fagtur_bilder_2013_12

Holstebro Kloakkrenseanlegg

fagtur_bilder_2013_13

Her holder Huber sin presentasjon, og RDF sitt Årsmøte.

fagtur_bilder_2013_14

fagtur_bilder_2013_15

Besøk på Billund Vand.  På bildet en slammtørker.

fagtur_bilder_2013_16

fagtur_bilder_2013_17

Gammle og nye formenn.

fagtur_bilder_2013_18

fagtur_bilder_2013_19

fagtur_bilder_2013_20

Messeområdet til Dansk Spildevandforrening i Herning.

fagtur_bilder_2013_21

fagtur_bilder_2013_22

fagtur_bilder_2013_23

fagtur_bilder_2013_24

Heimturen Ove og Erling