Fagkick 2010

Program og foredragsholdere

Program for fagtreffet 2010

Foredragene de to dagene ble holdt av:

Gro Johnsen, IVAR

Foredrag Gro Johnsen
Se foredraget her: Analyseusikkerhet / Farlige E. Coli

David Slåttebrekk, Arbeidstilsynet

Foredrag David Slaattebrekk

Harald Helgesen, Pensjonist

Foredrag Harald Helgesen

Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger kommune

Foredrag Bjorn  Zimmer Jacobsen

Jostein Berggraf, Stavanger kommune

Foredrag Jostein Berggraf

Steinar Nybruket, Norsk Vann

Foredrag Nybruket
Se foredraget her: HMS

Roger Jarnstedt, Ancistrus

Foredrag Roger Jarnstedt (2)

Jarl Inge Alne, Mattilsynet Haugalandet

Foredrag Alne

Magne Torgersen, Eigersund kommune

Foredrag Torgersen
Se foredraget her: Eigersund kommune