wwv_flow_file_mgr.get_file

Hjem

 Velkommen til Rogaland Driftsoperatørforening

Rogaland Driftsoperatørforening er et frittstående samarbeidsorgan for personell knyttet til drift av vann -og avløp i Rogaland. Foreningen har eksistert siden 1987, og har ca. 250 medlemmer fordelt på nesten alle kommunene i Rogaland. I tillegg er det private bedrifter og interkommunale bedrifter som har medlemmer hos oss. Foreningen jobber aktivt sammen med produktleverandører, kommuner, fylker og statlige organisasjoner. Dette for at at RDF skal kunne presentere nye og alternative løsninger innen VA-sektoren.